Zajímavosti

Moře klidu, tak se dnes nazývá oblast na Měsíci, kde kdysi přistáli američtí astronauti. Chceme toto moře přenést z nebe na zem a učinit tak z měsíční podkrušnohorské krajiny krajinu přímořskou.

Technické údaje Moře klidu:
Malá varianta:
rozloha: kolem 20 000 ha
objem vody: zhruba 5 km³
délka pobřeží: minimálně 60 km

Velká varianta:
rozloha: až 60 000 ha
objem vody: kolem 25 km³
délka pobřeží: minimálně 120 km

Zajímavé články:
Britové budují mokřad Wallasea, největší uměle vytvořenou přírodní rezervaci
v Evropě

Přístav v srdci Evropy
: Filmový dokument z roku 1945 vyrobený firmou Baťa pojednává o přínosech průplavu Dunaj-Odra-Labe pro Československou republiku:


Stránky o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe, který v případě realizace bude propojen
s Mořem Klidu

Stránky evropského plynovodu OPÁL, který je v Baltském Moři napojen na systém Nordstream a na území ČR pokračuje pod jménem Gazela . V souběhu s trasou OPÁLU se předpokládá trasa kapacitního vodovodu pro naplnění Moře klidu

Stránky o vodním díle Great Man-Made River v Libyi – příklad užití velkých trubních průřezů v praxi

Stránky o povodňovém odčerpávacím systému v New Orleans

Stránky o vnitrozemním jezeru, které je svou velikostí a rekreačním využitím srovnatelné s Mořem klidu. Moře klidu však bude v některých oblastech dosahovat hloubek i přes 140 m

Stránky o vnitrozemním slaném jezeru, které vzniklo přírodní pohromou. Jeho rozloha odpovídá větší variantě Moře klidu 

Čína chce srovnat se zemí 700 hor. Na jejich místě vyroste nová, moderní metropole

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *