Duchcovská marína nabírá zpoždění

Díky pozdějšímu získání počátečního písemného souhlasu s realizací Duchcovské maríny ze strany Severočeských dolů, a. s., jsme se oproti předsevzetím dostali
do skluzu s legislativní přípravou našeho prvního českého námořního přístavu.

Počáteční zamítavý postoj místního stavebního úřadu se nám sice podařilo překonat prostřednictvím jednání na nadřízeném orgánu, ovšem jednotlivá vyjádření orgánů státní správy (OBÚ,OŽP-KÚ, OŽP-Teplice-rekultivace,OŽP-Teplice-souhrn,
OŽP-Teplice-les,) jsme spolu s úpravou dokumentace shromažďovali déle než dva měsíce a tak teprve od 24. 4. 2014 běží lhůta územního řízení, které v našich podmínkách musíme odhadovat v řádu tří měsíců. Termín realizace Duchcovské maríny tak předpokládáme v srpnu 2014 za předpokladu, že si úřední šiml nevyžádá další vyplněné a potvrzené formuláře…